Kraina marzeń - Przedszkole w Czarnej Białostockiej

Idź do spisu treści

Menu główne

Nauczyciele

Pracownicy

W placówce zatrudnionych jest 20 nauczycieli (w tym dyrektor, wicedyrektor, logopeda, psycholog, katecheta, nauczyciel języka angielskiego, 2 os. pracują na zastępstwo). Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe magisterskie; 13- nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 3 - nauczyciela mianowanego, 3-kontraktowego, 1 osoba- bez stopnia awansu zawodowego. Większość nauczycieli posiada wieloletni staż pracy z małymi dziećmi.

Beata Bednarek- nauczyciel specjalista
Alina Bogdzia: nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, ukończone studia podyplomowe: psychopedagogika kreatywności,
Bożena Czarnecka: nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, ukończone podyplomowe studia nauczania blokowego, terapii pedagogicznej, członek zespołu ds. ewaluacji.
Marta Diemianiuk : mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, licencjat z pedagogiki przedszkolnej z edukacją początkową, nauczyciel kontraktowy,  członek zespołu ds. promocji przedszkola, pracuje w zastępstwie za Elżbietę Toczydłowską.
Małgorzata Dziemiach -Krzywicka: pedagog, logopeda, nauczyciel dyplomowany,  mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, studia podyplomowe – logopedia, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, koordynator pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu.
Renata Garbaczewska: nauczyciel dyplomowany, mgr teologii, ukończyła studia podyplomowe: pedagogika wczesnoszkolna,
Beata Jopich: nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, ukończone studia podyplomowe: psychopedagogika kreatywności, socjoterapia;
Edyta Perkowska- nauczyciel języka angielskiego
Karolina Pezowicz – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, licencjat z pedagogiki przedszkolnej, nauczyciel kontraktowy, członek zespołu ds. promocji przedszkola
Marta Rutkowska: nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, ukończone studia podyplomowe: gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna  i Kolegium Teologiczne, członek zespołu ds.  ewaluacji, katecheta,
Krystyna Skrzypińska: nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, koordynator programu „Czyste powietrze wokół nas”, członek zespołu ds. promocji przedszkola
Bożena Szumowska-  nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, ukończone studia podyplomowe: gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, członek zespołu ds. ewaluacji.
Andrzej Święcicki: psycholog, nauczyciel mianowany, studia podyplomowe : socjoterapia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, instruktor koła „Zagraj ze mną”,
Elżbieta Toczydłowska: nauczyciel,
ks. Sławomir Tomaszuk- katecheta religii prawosławnej
Renata Woroniecka: nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, pedagog w zakresie kształcenia integracyjnego, ukończone studia podyplomowe w zakresie informatyki,  członek zespołu ds. ewaluacji.
Lucyna Wójcik: nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, ukończone studia podyplomowe "Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka" oraz terapia pedagogiczna,
Marta Wójcik-  nauczyciel mianowany, mgr pedagogiki specjalnej, studia podyplomowe -edukacja elementarna

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego